Pedagogika tańca z choreografią

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 229 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika tańca z choreografią


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zakresu różnorodnych form tanecznych w placówkach oświatowych, wychowawczych oraz ośrodkach kultury takich jak: szkoły i przedszkola, teatry muzyczne, świetlice, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki animacji, różnego rodzaju ośrodki edukacyjne i opiekuńcze.


Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć tanecznych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych zgodnie z wytycznymi MEN.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Studia te łączą pedagogikę z taneczną pasją. Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji pedagogicznej, specjalistycznego kształcenia fizycznego, kulturalnego i artystycznego.

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technik i form tańca, norm obowiązujących w poszczególnych jego gatunkach, a także pedagogiki prowadzenia zajęć taneczno-ruchowych. Realizacja kierunku umożliwia absolwentom prowadzenie grup tanecznych i wykorzystanie tańca w procesie wychowawczym.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- absolwentów studiów licencjackich lub/i magisterskich mających predyspozycje koordynacyjno–ruchowe;

- osób prowadzące zajęcia kulturotwórcze, artystyczne i taneczne;

- nauczycieli;

- przedstawicieli innych profesji zawodowych mających zdolności taneczne i gotowość osobistego rozwoju.


Wymagania:

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych. 

Zainteresowanym zdobyciem ww. kwalifikacji, uczelnia WSKZ umożliwia zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego. 

 Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym. Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie. 

 W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku