Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo)

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 230 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Cel: 

Studia te mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze.


Opis kierunku:

Studia te wyposażają w wiedzę i umiejętności uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w placówkach oświatowych oraz pozaoświatowych. Przygotowują one ponadto do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie, a także innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.

Program kształcenia na ww. kierunku obejmuje zagadnienia umożliwiające nabycie, pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki oraz plastyki.

Czas trwania studiów: Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 60 godzin praktyk — dla uczestników chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wiedzy o kulturze w placówkach oświatowych; dla pozostałych uczestników zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w urzędach, instytucjach i placówkach kultury praktyki nie są obowiązkowe). 


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Słuchacze zyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w placówkach:

- oświatowych w tym m.in. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i/lub

- pozaoświatowych - urzędach, instytucjach i placówkach kultury.


Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku