Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 231 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:

- prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej,

- organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD,

- działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.


Czas trwania: 280 godzin (w tym 60 praktyk) - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje: 

Absolwenci studiów nabędą kwalifikacje z zakresu kompleksowej terapii i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD, uzyskają ponadto specjalistyczny poziom wiedzy i umiejętności jej zastosowania do prowadzenia działań o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i doradczym wobec dzieci i adolescentów z ADHD.


Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli, asystentów uczniów i nauczycieli, pedagogów i psychologów (szkolnych, kadry PPP), socjoterapeutów psychoterapeutów, kuratorów sądowych, asystentów rodziny oraz terapeutów środowiskowych.

Pobierz program kierunku