Psychologia uzależnień

Cena: 400 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 229 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia uzależnień


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest:

- przekazanie kompleksowej wiedzy o substancjach psychoaktywnych,

- poznanie czynników sprzyjających powstawaniu uzależnień oraz ich specyfiki,

- umiejętność rozpoznawania uzależnień,

- poznanie metod terapii i profilaktyki,

- poznanie konsekwencji uzależnienia dla osoby uzależnionej oraz członków jego rodziny.


Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.


Czas trwania: 192 godziny - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Pedagodzy uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.


Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy chcą zgłębić tematykę używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych; rodziców zainteresowanych świadomym i kompetentnym zapobieganiem uzależnień ich dzieci oraz osób będących członkami rodzin osób uzależnionych.

Pobierz program kierunku