Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka

Cena: 430 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli wychowawcy, doradcy, opiekuna.


Czas trwania: 214 godziny - 2 semestry


Adresaci:

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla:

- psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, socjologów, pracowników opieki społecznej,

- lekarzy i socjoterapeutów,

- pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych,

- poradni psychologiczno-pedagogicznych, domów pomocy społecznej, szpitali,

- dyrektorów placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli),

- pracowników administracji samorządowej,

- osób planujących lub prowadzących własną praktykę psychologiczną.
| Pobierz program kierunku