Opiekunka środowiskowa


Cena:  230 zł (czesne)

   

Dziś 17% taniej 280 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
157 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Opiekunka środowiskowa


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze opiekunki środowiskowej, zarówno w domach osób niepełnosprawnych, jak i w domach pomocy społecznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program studiów na wskazanym kierunku skoncentrowany jest na pogłębieniu wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchacza z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, prawa rodzinnego, metodyki pracy opiekunki oraz komunikacji interpersonalnej. Słuchacz zapozna się również z zagadnieniami z zakresu prowadzenia dokumentacji podopiecznego z opisem środowiska oraz wnioskowania o umieszczenie wytypowanych osób w domach pomocy społecznej. Absolwenci uzyskają również wiedzę w obszarach współpracy z ośrodkami opieki społecznej, prowadzenia wywiadów środowiskowych oraz podejmowania efektywnych działań w obszarach organizowania pomocy w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych ludzi i rodzin potrzebujących pomocy w wyniku bezrobocia, zdarzeń losowych.


Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do osób, które pracują bądź planują zatrudnienie w domach z podopiecznymi niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.