Muzykoterapia


Cena:  400 zł (czesne)

   

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
184 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Muzykoterapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest merytoryczne oraz metodyczne przygotowanie słuchaczy do kształcenia osób z wykorzystaniem terapii muzyką.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku: 

Studia skierowane są dla osób, które pragną wykorzystywać w procesie kształcenia specyficzną formą działalności terapeutycznej, podejmowanej przez kontakt ze sztuką muzyczną w działaniach na rzecz profilaktyki oraz ochrony i przywracania ludzkiego zdrowia w zakresie sfery psychicznej i fizycznej. Terapia taka spełnia funkcję stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Absolwenci kierunku zdobędą umiejętności niezbędne do tworzenia i realizowania własnych koncepcji muzykoterapeutycznych, zostaną przygotowani do podejmowania działań terapeutycznych, profilaktycznych oraz edukacyjnych. Ponadto słuchacze uzyskają przygotowani do efektywnego prowadzenia muzykoterapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi problemami.


Adresaci:

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych, w szczególności z zakresu: zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, terapii zajęciowej, psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, sztuk plastycznych, instrumentalistyki, edukacji muzycznej, teorii muzyki, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, domów kultury, lekarzy i innych pokrewnych specjalności oraz do wszystkich osób, które chcą wzbogacić swój warsztat pracy o wykorzystywanie wybranych technik muzykoterapeutycznych.