Logopedia z neurologopedią

Cena: 620 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 154 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia z neurologopedią


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia mają charakter kwalifikacyjny; ich celem jest przygotowanie do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy występującymi z powodu zaburzeń ogólnego rozwoju lub jako wynik patologii oddzielnych narządów, a także z zaburzeniami wynikającymi z uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Słuchacz uzyska umiejętności diagnozy i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci.  


Czas trwania studiów: 4 semestry (w tym 180 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy (lub nauczyciela logopedy - pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego); umożliwiają ponadto uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Logopedii z neurologopedią” mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Adresaci:

Studia te kierowane są do:

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie;

- rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci;

- osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych;

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujący pracy;

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje;

- osób zainteresowanych pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi z różnorodnych schorzeń (w tym schorzeń neurologicznych).


Zatrudnienie:

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia z neurologopedią” umożliwiają podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, pomocy społecznej, jak i służby zdrowia, w tym:

- przedszkolach i szkołach (w tym szkołach specjalnych i integracyjnych)

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi z różnorodnych schorzeń,

- ośrodkach szkolno-wychowawczych,

- domach dziecka,

- domach opieki społecznej,

- szpitalach i poradniach przyszpitalnych,

- przychodniach specjalistycznych,

- oraz prywatnych gabinetach.

Miejsca pracy dla neurologopedów czekają także w ośrodkach opieki zdrowotnej i rehabilitacji, gdyż często osoby po różnego rodzaju wypadkach i urazach potrzebują pomocy w powrocie do pełnej sprawności także w tym zakresie.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych licencjackich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Absolwenci studiów I stopnia w zakresie logopedii nie mogą dokonywać diagnozy logopedycznej (pracować w poradniach) jak również nie mają pełnego przygotowania do pracy w resorcie zdrowia oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku