Biblioterapia z elementami bajkoterapii


Cena:  350 zł (czesne)

   

Dziś 14% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
236 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Biblioterapia z elementami bajkoterapii


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Studia mają na celu doskonalenie kompetencji zawodowych pozwalających na profesjonalne podejmowanie oddziaływań inspirowanych literaturą w różnych obszarach pracy dydaktycznej, wychowawczej, psychoedukacyjnej i terapeutycznej.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek ten umożliwia słuchaczom zapoznanie się z zastosowaniem biblioterapii w rozwiązywaniu psychologicznych i pedagogicznych problemów jednostki, pojawiających się na różnych etapach życia.

Program studiów ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego podejmowania oddziaływań terapeutycznych oraz prowadzenia warsztatów dydaktycznych względem osób chorych, cierpiących, niedostosowanych społecznie, niepełnosprawnych i potrzebujących psychicznego wsparcia z wykorzystaniem tekstu literackiego i praktycznych umiejętności pracy z grupą.


Adresaci: 

Studia te adresowane są do:

- osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie biblioterapii;

- specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pedagogów, animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników socjalnych i służby zdrowia oraz wszystkich pracujących w zawodzie nauczycielskim);

- pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli, instytucji kultury i organizacji pozarządowych;

- osób pracujących w instytucjach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej oraz osób zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychopedagogiczną.