Bajkoterapia


Cena:  340 zł (czesne)

   

Dziś 10% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
178 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Bajkoterapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie umiejętności zastosowania bajkoterapii w rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury emocjonalnej i wychowawczej.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek ten przybliża teorię oraz praktykę zastosowania baśni i bajek w działalności dydaktycznej i pedagogicznej. Absolwenci kierunku potrafią wykorzystać teksty literackie bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych oraz relaksacyjnych.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawców, opiekunów świetlic, bibliotekarzy, rodziców) oraz dla wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje.