Wiedza o teatrze – Instruktor teatralny

Cena: 440 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 152 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wiedza o teatrze – Instruktor teatralny


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Studia te mają na celu kształcenie nauczycieli i osób pracujących lub mających zamiar pracować z grupami teatralnymi (dziecięcymi, młodzieżowymi, dorosłymi) w m.in.: szkołach, instytucjach kultury, szpitalach, świetlicach szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych.


Czas trwania: 3 semestry


Kwalifikacje:

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji instruktora teatralnego; przygotowują do pracy z grupami teatralnymi w szkołach, placówkach oświatowych, szpitalach, instytucjach kultury i ośrodkach edukacyjnych.

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę:
- animatora i menadżera kultury,
- edukatora,
- nauczyciela i pedagoga (wymagane uprawnienia pedagogiczne*),
- terapeuty prowadzącego zajęcia teatralne (wymagane uprawnienia terapeutyczne),
- pracownika firm reklamowych i mediów wykorzystującego umiejętności aktorskie i inscenizacyjne.


Opis kierunku:

Studia na kierunku „Wiedza o teatrze – Instruktor teatralny” kształcą w zakresie:
- prowadzenia edukacji teatralnej i kulturalnej;
- prowadzenia teatrów dzieci, młodzieży, teatrów amatorskich ludzi dorosłych;
- stosowania form teatralnych w dydaktyce i wspomaganiu rozwoju dzieci oraz młodzieży;
- prowadzenia kursów i zajęć teatralnych.

Dają one ponadto szansę poznania i zrozumienia teatru, a także innych dziedzin kultury z nim powiązanych. Program obejmuje także przedmioty ułatwiające absolwentom elastyczne zachowania na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy, w tym m.in.: zarządzanie kulturą i instytucjami kultury, marketing, tworzenie oraz realizacja projektów, wiedza o mediach.


Adresaci:

Studia skierowane są do:
- nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, pedagogów i pracowników szkół;
- pracowników ośrodków kultury, szpitali;
- pracowników świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych;
- absolwentów szkół teatralnych (wydziałów aktorskich, reżyserskich i wiedzy o teatrze) oraz różnego typu szkół licencjackich i pomaturalnych, przygotowujących do zawodu aktora;
- osób chcących zorganizować kurs(y), zajęcia teatralne dla młodych adeptów sztuki teatralnej;
- pozostałych osób chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie działań teatralnych w tym: aktorstwa, reżyserii, inscenizacji, scenografii, zarządzania kulturą i tworzenia projektów.


Zatrudnienie:

Absolwenci ww. kierunku mają możliwość podjęcia pracy w:

- w teatrach (dyrekcje, działy literackie, archiwa i biblioteki teatralne, działy promocji, organizacji widowni i organizacji pracy artystycznej),

- redakcjach czasopism,

- w instytucjach kultury (muzea, centra kultury),

- w mediach (prasa, radio, TV),

- w agencjach reklamowych,

- w organizacjach pozarządowych,

- w stowarzyszeniach kulturalnych i fundacjach,

- w działach i redakcjach kulturalnych, w muzeach sztuk widowiskowych,

- w niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy),

- w instytucjach naukowych prowadzących badania i edukację teatralną,

- w instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.


Wymagania:

Dla osób zainteresowanych podjęciem pracy nauczyciela, pedagoga w placówkach oświatowych, nieposiadającym przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym. 

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie. 

 W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl