Nowoczesne metody nauczania matematyki

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 163 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nowoczesne metody nauczania matematyki


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest podnoszenie kompetencji merytorycznych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych oraz językowych czynnych zawodowo nauczycieli oraz przygotowanie ich do wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania matematyki w pracy zawodowej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia na wskazanym kierunku przygotują absolwenta do pracy z uczniami, w której wykorzystywane są nowoczesne technologie w nauce matematyki. Słuchacz będzie potrafił łączyć i wykorzystywać również inne dziedziny nauki celem optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych metod i ich potencjału. Ukończenie kierunku pozwala rozwinąć zarówno kompetencje osobiste takie jak: logiczne myślenie, analizę faktów i informacji, jak również kreatywność. Program kierunku zawiera również elementy pozwalające na rozwinięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe.