Nowoczesne metody nauczania matematyki


Cena:  300 zł (czesne)

   

Dziś 14% taniej 350 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
163 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Nowoczesne metody nauczania matematyki


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest podnoszenie kompetencji merytorycznych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych oraz językowych czynnych zawodowo nauczycieli oraz przygotowanie ich do wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania matematyki w pracy zawodowej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia na wskazanym kierunku przygotują absolwenta do pracy z uczniami, w której wykorzystywane są nowoczesne technologie w nauce matematyki. Słuchacz będzie potrafił łączyć i wykorzystywać również inne dziedziny nauki celem optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych metod i ich potencjału. Ukończenie kierunku pozwala rozwinąć zarówno kompetencje osobiste takie jak: logiczne myślenie, analizę faktów i informacji, jak również kreatywność. Program kierunku zawiera również elementy pozwalające na rozwinięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe.