Wychowanie fizyczne (wf) z gimnastyką korekcyjną

Cena: 440 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 342 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem kierunku Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 120 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do nauczania tzw. drugiego przedmiotu wychowania fizycznego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), zaś studiów II stopnia – kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne na wszystkich etapach edukacyjnych (we wszystkich typach szkół: podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych oraz szkołach branżowych).

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu planowania, metodyki i organizacji zajęć wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej. Podczas kształcenia słuchacz uzyskuje kompetencje w obszarze zarówno diagnozy, profilaktyki i korekcji wad postawy ciała na różnych etapach rozwoju dziecka, jak i planowania oraz wdrażania programów postępowania korekcyjnego.

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej na każdym etapie edukacyjnym oraz prowadzenia podstawowych zajęć ruchowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym; przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, klubach sportowych i fitness, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych; obecnych nauczycieli wychowania fizycznego chcących rozwinąć swoje kompetencje o gimnastykę korekcyjną.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku