Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego, przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi z wadami postawy ciała w placówkach oświatowych.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku: 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują uprawnienia do prowadzenia przedmiotu gimnastyka korekcyjna oraz prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii oraz fizjologii człowieka, edukacji zdrowotnej, charakterystyki wad postawy ciała i metod ich badania, klasyfikowania oraz oceny postawy ciała, a także teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego u dzieci i młodzieży. Dodatkowo słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarze planowania, metodyki oraz organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej zespołowej oraz indywidualnej w placówkach oświatowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wykorzystywania gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy. Duży nacisk położony jest na zdobycie odpowiedniego warsztatu pracy w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej (poznanie ćwiczeń korygujących postawę oraz ćwiczeń relaksacyjnych). Kierunek ten umożliwia słuchaczom rozwinięcie swoich kompetencji w obszarze prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz promowania zachowań prozdrowotnych. 

Absolwent wyposażony jest w wiedzę dotyczącą cech charakteryzujących konkretną wadę postawy; umiejętności wstępnego diagnozowania postawy ciała, jak również dotyczące doboru odpowiednich do niej ćwiczeń; kompetencje w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy na różnych etapach rozwoju dziecka, prowadzenia zajęć profilaktycznych i zajęć gimnastyki.

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci: 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do nauczycieli wychowania fizycznego, nauczania zintegrowanego oraz przedszkolnego, a także absolwentów kierunków pedagogicznych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku