Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem kierunku Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności w zakresie: prowadzenia zajęć z obszaru gimnastyki, zarówno podstawowej, jak i korekcyjnej, tańca oraz rytmiki; przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).


Czas trwania: 3 semestry (w tym 120 godzin praktyk)


Opis kierunku: 

Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno–ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym to studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, które przygotowują nauczycieli i osoby z wykształceniem wyższym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie nauki studenci studiów podyplomowych zdobywają niezbędną wiedzę i praktykę z zakresu wykorzystania gimnastyki podstawowej i korekcyjnej, rytmiki i tańca wymagane w kwalifikacjach zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program kształcenia skupiony jest na: przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu planowania form różnorodnych aktywności ruchowych oraz zasad ich nauczania; przygotowaniu absolwenta do pełnienia funkcji kreatora aktywności fizycznej na wczesnych etapach edukacji. Słuchacz w trakcie kształcenia nabywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą terminologii w obszarze rytmiki, gimnastyki i tańca oraz kompetencje związane z określeniem i doborem najefektywniejszej formy aktywności dla danej grupy docelowej.

Absolwenci studiów: posiadają podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk pedagogicznych i nauk o kulturze fizycznej; uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ze zm. oraz Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

Ww. kwalifikacje umożliwią absolwentom kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami psycho-społecznymi na osobowość dziecka w celu przygotowania go do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej na kolejnych etapach edukacji. Student po ukończeniu kształcenia przygotowany jest do pełnienia roli przyszłego lidera i kreatora aktywności fizycznej w przedszkolu i w szkole, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji sprawności gimnastyczno-tanecznych służących zdrowiu, korekcji postawy ciała i wspomaganiu prawidłowego rozwoju.


Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub innych osób prowadzących bądź zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu gimnastyki, rytmiki i tańca z dziećmi.


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-edagogiczne.pl

Pobierz program kierunku