Wychowanie fizyczne (wf)

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 381 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów na kierunku Wychowanie fizyczne jest opanowanie przez uczestników merytorycznej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego w szkole oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji i współpracy z grupą; przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 120 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do nauczania tzw. drugiego przedmiotu wychowania fizycznego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), zaś absolwenci studiów II stopnia – kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne na wszystkich etapach edukacyjnych (we wszystkich typach szkół: podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych oraz szkołach branżowych).

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu słuchaczom wiedzy w obszarze szkolnego wychowania fizycznego oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole oraz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy kształcenia uzyskują ponadto kompleksową znajomość zagadnień związanych ze zdrowiem, motoryką oraz metodami nauczania.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu słuchaczy w:

- wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie;

- wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym;

- wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym oraz prowadzenia podstawowych zajęć ruchowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających przygotowanie pedagogiczne, jak również nauczycieli innych przedmiotów.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku  

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.