Wychowanie fizyczne (wf) z edukacją zdrowotną

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest opanowanie przez uczestników merytorycznej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego w szkole oraz planowania, realizacji i ewaluacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w wybranych instytucjach; przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 120 godzin praktyk)


Opis kierunku:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do nauczania tzw. drugiego przedmiotu wychowania fizycznego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), zaś absolwenci studiów II stopnia – kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne na wszystkich etapach edukacyjnych (we wszystkich typach szkół: podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych oraz szkołach branżowych).

Absolwenci studiów posiadają: wiedzę z zakresu teorii wychowania fizycznego, pedagogiki, metodyki; umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole oraz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Uzyskują ponadto przygotowanie praktyczne, umożliwiające proponowanie podopiecznym bogatego i wszechstronnego zestawu ćwiczeń i innych form aktywności ruchowej.

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym oraz prowadzenia podstawowych zajęć ruchowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających przygotowanie pedagogiczne jak również nauczycieli innych przedmiotów; osób pracujących lub planujących zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w placówkach oświatowych lub podjęcie indywidualnej działalności poza oświatą np. w placówkach zajmujących się szeroko rozumianą rekreacją i sportem oraz zdrowym stylem życia.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku