Wychowanie fizyczne (wf) z elementami tańca i aerobiku

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem kierunku Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnych zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem różnorodnych elementów tańca oraz aerobiku.


Czas trwania: 3 semestry (w tym 120 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego z elementami tańca i aerobiku.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują przygotowanie do nauczania tzw. drugiego przedmiotu wychowania fizycznego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny), zaś studiów II stopnia – kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne na wszystkich etapach edukacyjnych (we wszystkich typach szkół: podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych oraz szkołach branżowych).

Zadaniem kierunku jest: przekazanie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych nauczycieli wychowania fizycznego; wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej; wykształcenie umiejętności i metod prowadzenia zajęć tańca i aerobiku.

Program kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie: anatomii i biomechaniki człowieka, biomedycznych podstawy rozwoju i wychowania, fizjologii, aerobiku oraz fitnessu w wychowaniu fizycznym, choreografii i kompozycji technik tanecznych oraz metodyki nauczania.

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym oraz prowadzenia podstawowych zajęć ruchowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym; przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, klubach sportowych i fitness, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych; obecnych nauczycieli wychowania fizycznego chcących rozwinąć swoje umiejętności o wykorzystanie metod i technik tańca oraz aerobiku.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku