Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem kierunku Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka, dietetyki i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Studia mają charakter kwalifikacyjny; umożliwiają nauczycielom nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu dietetyki, żywienia człowieka i nowoczesnej gastronomii.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstaw żywienia człowieka, towaroznawstwa i przechowalnictwa, dietetyki, technologii gastronomicznej z elementami żywienia zbiorowego (w tym cateringu), projektowaniu i wyposażeniu zakładów gastronomicznych, obsługi konsumenta, higieny i ochrony zdrowia, marketingu żywności i usług gastronomicznych, metodyki nauczania przedmiotów zawodowych oraz praktyki. 

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli zamierzających zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie gastronomii, dietetyki i żywienia człowieka; absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Pobierz program kierunku