Korekcja wad postawy

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Korekcja wad postawy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem kierunku jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu analizy, technik diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w korekcji wad postawy; przekazanie wiedzy o możliwościach profilaktyki oraz najbardziej efektywnych formach leczenia pacjenta; przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego, przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi z wadami postawy ciała w placówkach oświatowych.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku: 

Studia te mają charakter kwalifikacyjny. 

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki, charakterystyki wad postawy ciała, badania narządów ruchu, metod analizy oraz rozpoznania wad postawy ciała, a także teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego. Dodatkowo słuchacz zyska wiedzę i umiejętności w obszarze planowania, metodyki oraz organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej zespołowej oraz indywidualnej, a także zastosowania terapii w wadach poszczególnych obszarów ciała.

Absolwent wyposażony jest w wiedzę dotyczącą cech charakteryzujących konkretną wadę postawy; umiejętności wstępnego diagnozowania postawy ciała, jak również dotyczące doboru odpowiednich do niej ćwiczeń; kompetencje w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy na różnych etapach rozwoju dziecka, prowadzenia zajęć profilaktycznych i zajęć gimnastyki.

Słuchacze po ukończeniu kształcenia uzyskują uprawnienia do prowadzenia przedmiotu gimnastyka korekcyjna oraz prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych.

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci: 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym w szczególności do: osób pracujących lub planujących zatrudnienie w obszarze gimnastyki korekcyjnej oraz kompensacyjnej, wychowania fizycznego czy fizjoterapii, które pragną prowadzić zajęcia w placówkach oświatowych (posiadających przygotowanie pedagogiczne); nauczycieli pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkoli oraz wychowania fizycznego.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl 

Pobierz program kierunku