Socjoterapia i praca z grupą

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 180 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Socjoterapia i praca z grupą


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów na wybranym kierunku jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne podczas rozpoznawania i prawidłowego diagnozowania zaburzeń zachowania. Powyższe studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie oraz doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych oraz terapeutycznych, jak również poznanie metod, technik i form prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz skupiają się na różnorodnych aspektach pracy pedagogicznej z grupą.


Czas trwania studiów: 2 semestry (60 godzin praktyk)


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku zorientowane są na pozyskanie aktualnej wiedzy z zakresu socjoterapii i pracy z grupą. Absolwenci kierunku nabędą umiejętności, które pozwolą na realizowanie przygotowanych przez siebie scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych oraz będą posługiwać się metodą społeczności grupowej dla uzyskania założonych przez siebie pedagogicznych celów. Program wskazanego kierunku ma na celu poszerzenie wiedzy na temat miejsca socjoterapii wśród różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych, jej celów i związków z wychowaniem, profilaktyką i promocją zdrowia oraz innymi dyscyplinami naukowymi


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym w szczególności do: pedagogów, terapeutów oraz innych osób zainteresowanych socjoterapią i pracą z grupą.| Pobierz program kierunku