Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 156 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych i placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych); wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu profilaktyki oraz prewencji w zakresie opieki, usprawniania i stymulacji małych dzieci.


Czas trwania: 3 semestry (60 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Studia podyplomowe ze wskazanego obszaru umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu m. in.: wczesnej diagnozy, wieloprofilowego usprawniania dziecka, wczesnej profilaktyki niepełnosprawności, pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością, wspomagania i usprawniania procesu nauczania oraz wychowania dziecka.

Program studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. Rozporządzenie to wskazuje, że w skład zespołów wspomagania rozwoju mogą wejść jedynie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy z najmłodszymi dziećmi, zarówno tymi posiadającymi już zdiagnozowane deficyty (uszkodzony wzrok, słuch, problemy w komunikacji, całościowe zaburzenia w rozwoju), jak i tymi, będącymi w obserwacji i wspomaganiu.


Zatrudnienie:

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w zespołach specjalistycznych funkcjonujących w ramach resortu oświaty (warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego) oraz służby zdrowia.


Adresaci:

Studia te adresowane są do terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów, lekarzy, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów, położnych, pielęgniarek i innych terapeutów pracujących z dziećmi do 3 roku życia, a także absolwentów studiów wyższych z kwalifikacjami pedagogicznymi.


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl