Komunikacja wspomagająca i alternatywna


Cena:  420 zł (czesne)

   

Dziś 6% taniej 450 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
201 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Komunikacja wspomagająca i alternatywna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności i wiedzę potrzebną do wsparcia komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Zagadnienia przewidziane w programie kierunku pozwalają na poszerzenie kompetencji związanych z wprowadzenia komunikacji alternatywnej, w taki sposób, aby realnie wspierały rozwój podopiecznego.

Program kształcenia obejmuje treści związane z komunikacją:

- wspomagającą, dotyczy to sytuacji, gdy mowa występuje, lecz w jakimś stopniu jest ograniczona lub zaburzona oraz

- alternatywną, wynikającą z braku mowy dźwiękowej czego efektem jest wypracowanie substytutu.

Absolwent kierunku posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożlwiające mu świadczenie pomocy osobom z deficytami komunikacyjnymi poprzez pomoc w formułowaniu i wyrażaniu swoich potrzeb, uczuć i myśli oraz nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. 


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do: logopedów, neurologopedów, nauczycieli, pedagogów specjalnych oraz osób z wyższym wykształceniem chcących poznać metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej.