Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Cena: 480 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 232 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej do diagnozowania, terapii, wspierania i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 180 godz. praktyk)


Opis kierunku: 

Program studiów jest skupiony na przekazaniu aktualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych względem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obejmuje on zagadnienia dotyczące:

- metod i technik potrzebnych do profesjonalnej diagnozy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

- metod edukacyjnych wykorzystywanych w kontakcie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

- metod wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin.


Adresaci: 

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, w tym w szczególności:

- nauczyciele zamierzający poszerzyć swoje kompetencje i uzyskać przygotowanie do pracy w instytucjach systemu oświaty, na stanowiskach wymagających przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wymagającymi wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne;

- pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, oraz szkołach.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl 

Pobierz program kierunku