Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza, profilaktyka i terapia

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 178 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza, profilaktyka i terapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów podyplomowych na wskazanym kierunku jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi oraz młodzieżą, które przejawiają zachowania ryzykowne i odbiegające od normy.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia ukierunkowany jest na wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Uczestnik studiów poszerzy swoją wiedzę w obszarach m.in.: uzależnień behawioralnych, depresji, kryzysów egzystencjonalnych, zachowań suicydalnych, agresji, współcześnie występujących problemów z substancjami psychoaktywnymi. Umożliwi mu to w sposób efektywny zaprojektować i podjąć odpowiednie działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne.

Absolwent kierunku przygotowany jest do prowadzenia zajęć o charakterze profilaktyczno-wychowawczym z osobami wykazującymi zachowania ryzykowne oraz ich rodzinami.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia), w tym w szczególności do: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich, a także uczestników pracujących z grupami ryzyka, których celem jest zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w pracy profilaktycznej.

Pobierz program kierunku