Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych


Cena:  380 zł (czesne)

   

Dziś 11% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
236 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych poprzez wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową oraz placówką usług społecznych.


Czas trwania studiów: 2 semestry (w tym 30 godz. praktyk)


Opis kierunku: 

Studia te mają charakter kwalifikacyjny; kształcą nowoczesnych menedżerów i pracowników instytucji usług społecznych, w tym: opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej czy też rynku pracy.

Absolwenci studiów na ww. kierunku przygotowani są do podejmowania profesjonalnych działań w zakresie planowania i przygotowania strategicznych planów rozwoju, które zapewniają wysoką jakość kształcenia, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb współczesnego rynku.


Adresaci: 

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym w szczególności do: nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, dyrektorów, menedżerów, liderów, jak również kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą.


Pobierz program kierunku