Kompetencje wychowawcze

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Kompetencje wychowawcze


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten przygotowuje nauczycieli i wychowawców do pracy z młodzieżą trudną oraz wpływa na efektywność podejmowanych przez nich działań wychowawczych w pracy z uczniem, zespołem klasowym i rodzicami ucznia; pomaga przy doborze skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności dotyczących kierowania klasą szkolną i grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, utrzymania dyscypliny w klasie i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, diagnozy, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych. Treści kształcenia realizowane w trakcie studiów umożliwiają nabycia przez słuchaczy umiejętności z obszaru mediacji, socjoterapii, arteterapii, komunikacji i asertywności oraz opanowania technik radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Absolwenci kierunku potrafią budować prawidłowe relacje, wspierać i planować rozwój swoich podopiecznych. Znają nowe/innowacyjne metody pracy w szkole, w tym m.in. tutoring szkolny i wychowawczy oraz instrumenty prewencyjnego zapobiegania kryzysom wychowawczym.


Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli i wychowawców pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.| Pobierz program kierunku