Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Cena: 400 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rytmiki i muzykoterapii dla dzieci w wieku 2-10 lat oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych w tym zakresie. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 60 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia te nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki, muzyki oraz samodzielnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę - muzykoterapią w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).


Opis kierunku: 

Studia na kierunku rytmika i muzykoterapia pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wspomagania profilaktyki, wszelkich rehabilitacji i leczenia z wykorzystaniem muzyki w różnych jej formach. Zajęcia są skoncentrowane na kształceniu umiejętności dostrzegania możliwości terapeutycznych w utworach muzycznych.

Kierunek ten umożliwia przyswojenie informacji na temat warsztatu pracy terapeuty oraz poznanie technik terapii poprzez muzykę.


Absolwent kierunku:

- przygotowany jest do prowadzenia zajęć muzycznych i muzyczno-ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

- potrafi planować, organizować i realizować proces muzykoterapii w pracy z uczniami,

- potrafi w sposób właściwy posługiwać się głosem – intonacja, artykulacja, podparcie oddechowe,

- zna możliwości edukacyjne wykorzystania muzyki klasycznej w interpretacji ruchem.


Zatrudnienie:

Absolwent może podjąć pracę w placówkach terapeutycznych, rozwojowych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz rekreacyjnych. Może także prowadzić prywatną praktykę muzykoterapeutyczną.


Adresaci:

Studia na kierunku rytmika i muzykoterapia są skierowane głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także do:

- opiekunów, którzy w dniu codziennym zajmują się pracą z dziećmi w żłobkach, klubach malucha i pokrewnych działalnościach;

- nauczycieli szkół podstawowych;

- instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych;

- nauczycieli rytmiki oraz pozostałych osób zainteresowanych wskazaną tematyką


Wymagania: 

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym.

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl