Edukacja seksualna


Cena:  350 zł (czesne)

   

Dziś 7% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
156 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Edukacja seksualna


Rodzaj studiów: podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów jest zdobycie najnowszej wiedzy z obszarów związanych z seksualnością człowieka obejmującej różnorodne jej aspekty oraz przygotowanie słuchaczy do prowadzenia edukacji seksualnej.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku:

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności zarówno z obszarów zagadnień seksuologicznych, jak również psychologiczno-pedagogicznych i socjologicznych. Program studiów zawiera komponenty takie jak: podstawy seksualności człowieka i seksuologii, socjologia seksu, bioetyka i etyka oraz profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową. Absolwent kierunku uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć, a dodatkowo posiądzie wiedzę pozwalającą na dobór odpowiednich i skutecznych metod w przypadku problemów o podłożu seksualnym.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do: nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób zainteresowanych rozwinięciem swojej wiedzy w zakresie edukacji seksualnej.