Historia sztuki

Cena: 460 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 216 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Historia sztuki


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Kształcenie na wskazanym kierunku ukierunkowane jest na wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie historii sztuki, której przedmiotem są sztuki wizualne, a także zapoznanie ich z zagadnieniami historyczno-artystycznymi.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego analizowania i interpretacji dzieł sztuki. Uczestnicy kierunku poznają zarówno sztukę europejską jak i polską, poczynając od sztuki starożytnej i średniowiecznej, aż po sztukę współczesną. Dodatkową korzyścią ukończenia kierunku jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności w obszarze wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki. Ponadto absolwenci uzyskają szczegółową wiedzę o procesach historycznych oraz wybitnych twórcach i ich dziełach, a także nauczą się je analizować.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym przede wszystkim do: miłośników sztuki oraz osób pragnących poszerzyć i zaktualizować wiedzę o sztuce nowoczesnej.

Pobierz program kierunku