Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo)

Cena: 460 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia te mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania historii sztuki i prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze. Pozwolą one ponadto pogłębić i zaktualizować wiedzę oraz rozwinąć umiejętności nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki, a także plastyki.


Opis kierunku:

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

- wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

- wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,

- wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 120 godzin praktyk - dla uczestników chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania historii sztuki oraz prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o kulturze w placówkach oświatowych; dla pozostałych uczestników zainteresowanych zdobyciem uprawnień do nauczania historii sztuki oraz prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o kulturze w urzędach, instytucjach i placówkach kultury praktyki wynoszą 60 godzin w ramach modułu - historia sztuki). 


Historia sztuki + wiedza o kulturze (placówki oświatowe) = 120 godz. praktyk

Historia sztuki + wiedza o kulturze (placówki pozaoświatowe) = 60 godz. praktyk


Przedmiot(y) nauczane na poszczególnych etapach kształcenia

Nazwa przedmiotu

I etap edukacyjny

(klasy I-III szkoły podstawowej)

II etap edukacyjny

(klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Branżowa szkoła I stopnia

Szkoła policealna

Liceum/ Technikum

Historia sztuki

*


 

 

√ 

*kształcenie zintegrowane


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania historii sztuki (w liceach oraz technikach) oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej i/lub w urzędach, instytucjach i placówkach kultury.


Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu oraz prowadzenia zajęć. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy planują w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku