Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

Cena: 540 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Studia mają charakter kwalifikacyjny; ich celem jest przygotowanie wysoko-wykwalifikowanej kadry specjalistów w obszarze logopedii i komunikacji do pracy w placówkach szkolno–wychowawczych i terapeutycznych.


Czas trwania studiów: 4 semestry (w tym 180 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Studia podyplomowe z zakresu „Logopedii z alternatywną i wspomagającą komunikacją” mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (wymagany tytuł magistra) lub nauczyciela logopedy (wymagane przygotowanie pedagogiczne).

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych:

Nazwa zawodu: Logopeda; Nauczyciel Logopeda.

Kod zawodu: 229402; 235906 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kierunek ten umożliwia ponadto zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

Program kształcenia obejmuje treści związane z:

- logopedią,

-komunikacją wspomagającą, dotyczy to sytuacji, gdy mowa występuje, lecz w jakimś stopniu jest ograniczona lub zaburzona oraz

- komunikacją alternatywną, wynikającą z braku mowy dźwiękowej czego efektem jest wypracowanie substytutu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Zatrudnienie:

Absolwent kierunku może podjąć zatrudnienie w resorcie- edukacji, zdrowia oraz kultury, w tym m.in. w:

- placówkach przedszkolnych,

- placówkach edukacyjnych,

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- prywatnych gabinetach logopedycznych.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają ponadto otworzenie własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do:

- nauczycieli, psychologów, pedagogów;

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie;

- rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci;

- osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych;

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujący pracy;

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych licencjackich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Absolwenci studiów I stopnia w zakresie logopedii nie mogą dokonywać diagnozy logopedycznej (pracować w poradniach) jak również nie mają pełnego przygotowania do pracy w resorcie zdrowia oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku