Pedagogika lecznicza

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika lecznicza


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.


Opis kierunku:

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej - diagnozowania potrzeb zarówno dzieci chorych jak i ich rodzin, zasad funkcjonowania instytucji leczniczych oraz systemów wsparcia społecznego; kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawcze i terapeutyczne postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością; pozwalają ponadto rozwinąć kompetencje społeczne w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów.


Czas trwania: 2 semestry


Adresaci:

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu; pracowników socjalnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: pracowników socjalnych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Opieki Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; pozostałych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje o nowe umiejętności praktyczne.

Na studia zapraszani są też pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki, dietetycy, rehabilitanci, pediatrzy, kardiolodzy, ortopedzi, psychiatrzy, onkolodzy, neurolodzy, opiekunowie społeczni) Zdobędą oni dodatkowe kompetencje w zakresie pracy z przewlekle chorym dzieckiem i jego rodziną, także w zakresie współpracy w interdyscyplinarnym zespole leczącym i opiekującym się dzieckiem chorym i przewlekle chorym.


Zatrudnienie:

Szpitale; sanatoria; placówki służby zdrowia; oddziały: pediatryczne, kardiologiczne, psychiatryczne, neurologiczne, ortopedyczne, pneumologiczne, opieki paliatywnej i hospicyjnej; placówki zdrowia psychicznego; Domy Seniora; Domy Opieki Całodobowej; Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej; Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.