Logopedia (dla nauczycieli)

Cena: 530 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia (dla nauczycieli)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela logopedy. Ich celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.


Czas trwania: 3 semestry (w tym 180 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Logopedii (dla nauczycieli)” mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Nazwa zawodu: Nauczyciel Logopeda

Kod zawodu: 235906 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Adresaci:

Studia te skierowane są do nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujących pracy.


Zatrudnienie:

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia (dla nauczycieli)” umożliwiają podjęcie pracy w placówkach resortu oświaty.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które: legitymują się ukończeniem studiów wyższych (co najmniej I stopnia) oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl       

Pobierz program kierunku