Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cena: 420 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku niemieckim w przedszkolach, oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.


Celem studiów jest:

- pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka niemieckiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,

- nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka,

- pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,

- doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym,

- podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2).


Czas trwania: 410 godz. (w tym 60 godz. praktyk) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują metodycznie do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.


Adresaci:

Studia podyplomowe „Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych.


Wymagania:

- Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,

- przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl