Pedagogika sądowa z mediacją

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 214 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika sądowa z mediacją


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: Celem studiów na wybranym kierunku jest nabycie wiedzy oraz umiejętności z pedagogiki sądowej poszerzonej o postępowanie mediacyjne; przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowy.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia podyplomowe na ww. kierunku umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających im przygotowanie do diagnozowania pedagogicznego na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości, a także w przypadku przejawów niedostosowania społecznego wymagających interwencji doraźnej lub psychoprofilaktycznej.

Absolwent studiów zna podstawowe metody pracy z osobami pochodzącymi ze środowisk kryminogennych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo, pozwalających mu na profesjonalną współpracę z sądem, prokuraturą czy policją. Przygotowany jest ponadto do prowadzenia mediacji pomiędzy nieletnimi sprawcami czynów przestępczych, a ofiarami tych przestępstw.


Zatrudnienie:

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. w:

- sądach,

- organach administracji publicznej,

- ośrodkach resocjalizacyjnych,

- ośrodkach pomocy społecznej,

- ośrodkach interwencji kryzysowej,

- ośrodkach mediacyjnych i socjoterapeutycznych,

- ośrodkach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach),

- w gabinetach psychologicznych i pedagogicznych.


Adresaci: Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), w tym w szczególności do osób zainteresowanych tematyką pedagogiki sądowej z mediacją; prawników, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych chcących podnieść swoje kompetencje mediacyjne.

Kierunek ten przeznaczony jest także dla osób, które myślą o wykonywaniu zawodu mediatora sądowego.