Edukator domowy

Cena: 350 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 220 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukator domowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest wyposażanie słuchaczy w pełen zakres kompetencji służących do prowadzenia zajęć edukacyjnych w domu, a także w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zdrowia oraz metodologii pracy z dziećmi na różnym poziomie potrzeb rozwojowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek powstał z myślą o osobach zainteresowanych organizowaniem edukacji w warunkach domowych w sposób zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój uczniów.

Słuchacze poznają zagadnienia edukacji indywidualnej i uzyskają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności praktyczne umożliwiające rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka, rozwijanie jego myślenia i stymulowanie ekspresji, opiekę nad dzieckiem zdrowym, chorym i dzieckiem z niepełnosprawnością, a także pracę z dzieckiem uzdolnionym.


Zatrudnienie: Absolwent kierunku Edukator domowy znajdzie zatrudnienie w prywatnych domach jako opiekun dziecięcy. Może również podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, placach zabaw jako animator.


Adresaci: Kierunek kierowany jest do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia); osób zainteresowanych organizowaniem edukacji w warunkach domowych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.