Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej

Cena: 340 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 126 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w usystematyzowaną wiedzę dotyczącą współczesnych tendencji, koncepcji i paradygmatów występujących w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej, znajomość innowacji metodycznych i organizacyjnych, które w racjonalny i praktyczny sposób mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli w pracy z dziećmi w klasach I – III.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: Kierunek ten doskonali w sposób nowatorski warsztat pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczyciela w klasach I-III oraz umożliwia uzupełnianie stopni awansu zawodowego.

Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: psychologii rozwojowej dziecka, aktywizacji i motywowania uczniów na zajęciach, uczenia się przez działanie, technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej, arteterapii, zrównoważonego środowiska edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej, zmian, eksperymentów, doświadczeń, modeli uczenia się, koncepcji i zasad kształcenia alternatywnego, tutoringu rozwojowego, konstruowania autorskich programów wychowania i kształcenia, a także metod, form i technik pracy z dziećmi.


Adresaci:

Studia te przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia), posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.


Pobierz program kierunku