Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 46 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem studiów jest podniesienie kompetencji słuchaczy w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania edukacji informatycznej jako jednego z obszarów kształcenia zintegrowanego w klasach początkowych tj. 1-3 szkoły podstawowej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Słuchacze ww. kierunku pogłębią wiedzę metodyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania IT oraz szerokiej gamy narzędzi cyfrowych w edukacji informatycznej oraz w innych obszarach edukacji zintegrowanej; przygotowani zostaną do wypełniania zadań edukacyjnych związanych z realizacją tego przedmiotu i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami.


Adresaci:

Studia te przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia), posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej chcących rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie edukacji informatycznej.