Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Cena: 340 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 59 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie: diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci na poziomie wczesnoszkolnym, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie wraz z edukacją matematyczną prowadzoną stosownie do ich potrzeb umysłowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Ukończenie studiów podyplomowych na ww. kierunku umożliwia:

- diagnostyczne rozpoznawanie uzdolnień matematycznych u dzieci, interpretowanie wyników diagnozy i formułowanie wniosków;

- konstruowanie programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie w przedszkolu oraz w klasach początkowych;

- prowadzenie zajęć z dziećmi uzdolnionymi matematycznie w domu, przedszkolu i szkole;

- organizowanie środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.


Adresaci:

Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), w tym przede wszystkim do: nauczycieli posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci i młodzieży.