Pedagogika żłobkowa

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 135 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika żłobkowa/Pedagogika małego dziecka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi od dwudziestego tygodnia do trzeciego roku życia.


Czas trwania studiów: 2 semestry (w tym 80 godzin praktyk)


Opis kierunku: Kierunek ten ma charakter kwalifikacyjny. Umożliwia słuchaczom uzyskanie kwalifikacji do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające:

- planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej,

- prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem jego rozwoju psychomotorycznego oraz indywidualnych potrzeb,

- zaspokojenie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, kształtowaniu samodzielności dziecka,

- wykonywanie codziennych czynności związanych z karmieniem, myciem, zapewnieniem wypoczynku, przewijaniem,

- dbanie o prawidłowe żywienie dziecka,

- nawiązanie kontaktu z dzieckiem,

- udzielanie dziecku w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej,

- współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka,

- prowadzenie dokumentacji rozwoju dziecka.


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogiki żłobkowej” mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej, opiekuna w żłobku i w klubie dziecięcym lub przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki i kluby dziecięce).

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Nazwa zawodu: Dzienny opiekun małego dziecka; opiekunka dziecięca domowa (niania); opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym.

Kod zawodu: 531108; 531104; 531107- według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), w tym w szczególności do osób chcących podjąć pracę w zawodzie opiekunki dziecięcej, opiekuna w żłobku/ klubie dziecięcym lub pragnących otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki i kluby dziecięce).