Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Cena: 460 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 682 opinii
9.7
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom nabycia interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć oraz kompetencje umożliwiające wspieranie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni całego ich życia (od wczesnego wspomagania rozwoju poprzez edukację aż do okresu dorosłości), a także współpracę z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.


Czas trwania: 630 godzin (w tym 180 godz. praktyk) – 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny; umożliwiają one słuchaczom uzyskanie uprawnień z zakresu pedagogiki specjalnej do edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz do prowadzenia zajęć w przedszkolach, wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający. Ukończenie ww. kierunku pozwala ponadto uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Wszystkie kierunki studiów z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez WSKZ posiadają akredytację Krajowego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (audyt nr: 4/ATIS/1/2020). Obecnie dokonując zapisu i opłacając powyższy kierunek, każdy z absolwentów uzyska bezpłatnie członkostwo KSTIS (certyfikat), co pozwoli na zdobycie znaczącej przewagi na rynku pracy.


Adresaci:

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej” skierowane są do nauczycieli zamierzających poszerzyć swoje kompetencje i uzyskać przygotowanie do pracy w instytucjach systemu oświaty, na stanowiskach wymagających przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wymagającymi wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne; absolwentów studiów magisterskich humanistycznych, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów pracujących w żłobkach, przedszkolach, oraz szkołach.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Realizacja studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego z osobami mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego. 

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku