Edukacja włączająca i integracyjna

Cena: 410 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 320 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja włączająca i integracyjna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.


Czas trwania: 502 godzin (w tym 120 godzin praktyk) – 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, pozwalają uzyskać kompetencje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego w:

- przedszkolach integracyjnych,

- przedszkolach realizujących program edukacji włączającej,

- szkolnych oddziałach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej,

a także z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, internatach oraz domach dziecka.


Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia osób o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania; dyrektorów przedszkoli i szkół oraz kadry pedagogicznej pracujących (lub planujących pracę) w klasach/grupach o charakterze integracyjnym oraz inkluzyjnym.

Kierunek skierowany jest również do pedagogów specjalnych (różnych specjalności), którzy pragną pracować na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne uczniów z niepełnosprawnością.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada kompetencje do podjęcia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:

- przedszkolach integracyjnych,

- przedszkolach realizujących program edukacji włączającej,

- szkolnych oddziałach integracyjnych,

- szkołach ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej,

a także z dziećmi z orzeczeniami w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, internatach, domach dziecka.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl.

Pobierz program kierunku