Studia podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
Ładowanie

Ładowanie...

KIERUNKI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem) - 580 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (4 sem) - 580 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera - 520 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia - 470 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia z neurologopedią - 580 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja włączająca i integracyjna - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną - 470 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna i socjoterapia - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Oligofrenopedagogika z arteterapią - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją - 500 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia z emisją głosu - 520 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia ogólna i kliniczna - 500 zł
4 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (Surdopedagogika i tyflopedagogika) - 460 zł
4 semestry rekrutacja otwarta

POZOSTAŁE W PEDAGOGICE


Andragogika - 290 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Neurologopedia (2 sem) - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Neurologopedia (3 sem) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Resocjalizacja i Socjoterapia - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Tutoring i coaching w edukacji - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Surdologopedia - 380 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Logorytmika w pracy pedagogicznej - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Asystent rodziny - 280 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Wczesna interwencja logopedyczna - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Emisja głosu - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika tańca z choreografią - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Opiekunka środowiskowa - 230 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Terapeuta środowiskowy - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nowoczesne metody nauczania matematyki - 300 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Socjoterapia i praca z grupą - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Komunikacja wspomagająca i alternatywna - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Współczesne metody kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza, profilaktyka i terapia - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji - 410 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Kompetencje wychowawcze - 360 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Historia sztuki - 420 zł
2 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia stosowana szkolna i przedszkolna. Komunikacja językowa i logorytmika - 500 zł
2 semestry rekrutacja otwarta

NAUCZANIE PRZEDMIOTU


Nauczanie biologii i przyrody - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i geografii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i przyrody - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie (wos) - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki i filozofii - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i przyrody - 480 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i przyrody - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz geografii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie (wos) - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i informatyki - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i historii muzyki - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i historii sztuki - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i muzyki - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i techniki - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 590 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania fizycznego (wf) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw prawa - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 530 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego - 520 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i chemii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i chemii - 530 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 530 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki i fizyki - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i fizyki - 520 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i chemii - 470 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki i informatyki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i fizyki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i fizyki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i biologii - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 530 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i techniki - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i etyki - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i informatyki - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Grafika komputerowa i multimedia dla nauczycieli - 660 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego - 350 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki - 320 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie języka kaszubskiego - 540 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i przyrody - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i chemii - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i techniki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z gimnastyką korekcyjną - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach oświatowych - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z edukacją zdrowotną - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z elementami tańca i aerobiku - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i języka polskiego - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Wychowanie do życia w rodzinie (wdż) i edukacja seksualna - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i geografii - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i etyki - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH


Florysta - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Mechatronik - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik administracji - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik analityk - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik architektury krajobrazu - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik budownictwa - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik chłodnictwa i klimatyzacji - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik ekonomista - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik eksploatacji portów i terminali - 480 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik elektronik i elektronik - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik elektryk i elektryk - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik geodeta - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik geolog - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik handlowiec - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik informatyk - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik inżynierii sanitarnej - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik logistyk i technik spedytor - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik mechatronik i mechatronik - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik ochrony środowiska - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik organizacji turystyki - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik pojazdów samochodowych - 460 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik programista - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik programista i technik informatyk - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik przemysłu mody - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik rachunkowości - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik reklamy - 410 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik rolnik i Rolnik - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik technologii żywności - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik teleinformatyk - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 380 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik usług fryzjerskich - 440 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik usług kosmetycznych - 370 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 370 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik gazownictwa - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik dekarstwa - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik robotyk - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Podolog - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Technik stylista - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH


Branża audiowizualna (AUD) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża budowlana (BUD) - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża ceramiczno-szklarska (CES) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża chemiczna (CHM) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża drzewno-meblarska (DRM) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża elektroenergetyczna (ELE) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża górniczo-wiertnicza (GIW) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża handlowa (HAN) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) - 340 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża leśna (LES) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża mechaniki precyzyjnej (MEP) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża metalurgiczna (MTL) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża motoryzacyjna (MOT) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża ogrodnicza (OGR) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża poligraficzna (PGF) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża pomocy społecznej (SPO) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża rolno-hodowlana (ROL) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża rybacka (RYB) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża spedycyjno-logistyczna (SPL) - 420 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża spożywcza (SPC) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża teleinformatyczna (INF) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża transportu drogowego (TDR) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża transportu kolejowego (TKO) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża transportu lotniczego (TLO) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża transportu wodnego (TWO) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża mechaniczna (MEC) - 360 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża przemysłu mody (MOD) - 400 zł
3 semestry rekrutacja otwarta
Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) - 430 zł
3 semestry rekrutacja otwarta