Andragogika Warszawa

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/120/studia/podyplomowe/andragogika/src-BlogAndragogika

Pedagogikę można podzielić na wiele dyscyplin. Jedną z nich jest andragogika, która zajmuje się kształceniem, samokształceniem, wychowaniem i samowychowaniem osób dorosłych. Bada ona rożne procesy psychologiczne i społeczne, a także kulturowe i ekonomiczne. Założenia andragogiki jednoznacznie wskazują na to, że proces nauki dorosłych znacznie różni się od nauki dzieci. W pracy ze starszymi należy wykorzystać zupełnie inne metody, techniki i narzędzia pedagogiczne.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego proponuje studia podyplomowe andragogika dostępne, w Warszawie lub metodą samokształcenia, przez platformę e-learningową. Uczelnia działa na runku od 20 lat i w swojej pracy kieruje się nieustannym rozwojem i poprawianiem jakości swoich usług, tak żeby sprostać wymaganiom studentów. Dużym udogodnieniem jest to, że nauka odbywa się na tej uczelni w trybie online. Studenci nie muszą dojeżdżać i pilnować grafiku zjazdów. Jest to duża swoboda, a także spora oszczędność pieniędzy i czasu. Aby rozpocząć naukę, wystarczy zarejestrować się w systemie i dokonać opłaty. Nie trzeba czekać aż zostanie utworzona nowa grupa zainteresowanych.

Kierunek andragogika jest realizowany przez trzy semestry, w trakcie których słuchacze muszą odbyć 200 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin praktyk, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie do wykonywania swojej pracy. Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności, które umożliwią profesjonalne organizowanie wszelakich przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Studia są skierowane przede wszystkim dla osób, które chcą usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę jak np. nauczyciele uczelni wyższych, wykładowcy, trenerzy, szkoleniowcy itp. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się kształceniem dorosłych jak np. firmy edukacyjne, szkoleniowe, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego, instytucje związane z rynkiem pracy, placówki kulturowe, instytucje porządku publicznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Mogą oni objąć stanowisko m.in. edukatora dorosłych, doradcy, instruktora, organizatora działań edukacyjnych, pośrednika na rynku pracy, andragoga w sądzie rodzinnym. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie nauki z pewnością pozwolą na profesjonalne realizowanie swoich obowiązków zawodowych.