Czy psycholog może pracować w szkole?

Szkoły i różnego rodzaju placówki oświatowe nie są zobowiązane do zatrudnienia psychologów, jednakże obecność takiego specjalisty bez wątpienia daje wiele korzyści całej szkolnej społeczności. 

Psycholog w szkole – jaką pełni rolę?

O rosnących zaburzeniach psychicznych w grupie dzieci i młodzieży mówi się coraz więcej – przede wszystkim dlatego, że brakuje specjalistów, którzy mogliby udzielić im pomocy. Pandemia oraz związana z nią izolacja i ograniczenia systemowe dodatkowo pogłębiły problem, który razem z niedojrzałą jeszcze psychiką, systemem nerwowym i ewentualnymi problemami natury osobistej przyczyniają się do zwiększenia skali cierpienia psychicznego wśród najmłodszych. Aby temu zapobiegać oraz mieć możliwość jak najwcześniejszego reagowania na niepokojące objawy, zatrudnienie w szkole psychologa szkolnego – jako osoby znajdującej się w bezpośrednim, codziennym otoczeniu dziecka – jest bardzo dobrym krokiem do kształtowania świadomego, zdrowego społeczeństwa. 

Nauczyciele oraz pedagodzy szkolni również mogą pomóc swoim podopiecznym w trudnych sytuacjach, nie zawsze jednak dysponują odpowiednią ilością czasu; może im brakować również odpowiednich narzędzi, by zareagować we właściwy sposób. Dodatkowo, instytucja psychologa szkolnego to nie tylko pomoc dla dzieci i młodzieży – to także wsparcie dla ich rodziców, opiekunów czy nawet samych nauczycieli. Na jego obecności może więc skorzystać cała szkolna społeczność.

Kto może zwrócić się o pomoc psychologa szkolnego?

Psycholog szkolny ma za zadanie wspierać uczniów i osoby, którzy mierzą się z emocjonalnymi i psychicznymi problemami. Z jego pomocy mogą skorzystać:

  • uczniowie, którzy mają trudności w szkole – w nauce bądź kontaktach rówieśniczych; którzy nie czują się bezpiecznie w szkolnym środowisku, są zastraszani lub dyskryminowani; również ci, którzy mają problemy w domu bądź doświadczyły sytuacji, która utrudnia im funkcjonowanie;
  • rodzice i opiekunowie ucznia, którzy zauważyli u niego niepokojące zachowania, bądź nie radzą sobie z nim w domu; także ci, którzy chcieliby lepiej zrozumieć swoje dziecko; 
  • nauczyciele, kiedy doświadczają różnych trudności z uczniem lub zauważą konflikt w klasie, a także poszukujących nowych form wsparcia i lepszej komunikacji z młodzieżą.

Szkolny psycholog prowadzi również warsztaty oraz zajęcia z uczniami, podczas których omawia ważne dla nich zagadnienia; dokonuje też diagnozy indywidualnych możliwości i potrzeb, prowadzi doradztwo w zakresie dalszych wyborów edukacyjnych czy zawodowych oraz współpracuje z młodzieżą wybitnie uzdolnioną

Kto może pracować jako szkolny psycholog?

Aby móc pracować w szkole na stanowisku szkolnego psychologa, niezbędne jest ukończenie studiów na kierunku psychologia: jednolitych magisterskich bądź I i II stopnia – ale to nie wszystko. Każda osoba, która podejmuje się pracy w oświacie, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne – dotyczy więc to również psychologa szkolnego. Absolwenci studiów psychologicznych, którzy chcą realizować się zawodowo działając na rzecz szkoły, mogą się podjąć studiów podyplomowych, po których uzyskają odpowiednie kwalifikacje

Dla osób, które pracują zawodowo bądź mają inne zobowiązania, dobrym rozwiązaniem może być przygotowanie pedagogiczne dla psychologów online – jest to forma studiów podyplomowych, która dzięki kształceniu na odległość pozwala na uzyskanie niezbędnej wiedzy i uprawnień bez konieczności dojazdów i uczestnictwa w zajęciach w placówce – cały proces nauczania odbywa się w dowolnym miejscu i czasie, który akurat odpowiada słuchaczowi; może więc uzyskać uprawnienia pedagogiczne online, a więc przez Internet – daje to takie same kwalifikacje, jak nauka stacjonarna.

Studia podyplomowe dla psychologów – przygotowanie pedagogiczne

Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej. Przygotowanie pedagogiczne online – czyli nauka poprzez platformę internetową, to podyplomowe studia kwalifikacyjne, które nadają uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych. Program nauczania jest dedykowany specjalnie dla psychologów, którzy pragną wykonywać zawód nauczyciela psychologa w szkołach, przedszkolach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Obejmuje on 270 godzin teorii oraz 150 godzin zajęć praktycznych, a po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują uprawnienia pedagogiczne.