Edukacja dla bezpieczeństwa – aspekty poruszane podczas zajęć

Studiowanie mapy w terenie

Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje dość szeroki zakres tematów, które należy zrealizować w ramach nauczania tego przedmiotu. Głównie dotyczą one bezpieczeństwa państwa oraz ludności cywilnej, a żeby móc go nauczać, należy posiadać odpowiednie przygotowanie. Kto może się tego podjąć i jakie treści są przekazywane? 

Edukacja dla bezpieczeństwa – co to za przedmiot?

EDB – inaczej Edukacja dla bezpieczeństwa – to przedmiot, który zastąpił zajęcia z Przysposobienia obronnego. Zakres zagadnień poruszany podczas lekcji jest podobny, jednak program nauczania został przekształcony, a same treści uaktualnione i dostosowane do współczesnych realiów. Z tego powodu zwiększyło się zapotrzebowanie na nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do nauczania tego przedmiotu. Studia podyplomowe - Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb)Zajęcia z EDB mają na celu przygotowanie uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia. Podstawa programowa obejmuje zróżnicowane treści kształcenia, głównie z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej oraz pierwszej pomocy.

Edukacja dla bezpieczeństwa – program nauczania

Podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa została opracowana w taki sposób, aby kształtować wśród młodzieży poczucie patriotyzmu oraz odpowiedzialności za dziedzictwo narodowe. Tym samym formułuje się chęć i postawę do działań obronnych na rzecz własnego kraju oraz społeczności, która w nim funkcjonuje. Pedagog, który będzie nauczał EDB, musi znać zatem nie tylko założenia programowe, ale także w odpowiedni sposób je przedstawić – tak, aby jego działania edukacyjne były skuteczne. Odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia do nauczania tego przedmiotu nauczyciel zdobywa m.in. dzięki studiom podyplomowym, które przygotowują do prowadzenia EDB w liceum, technikum czy szkołach branżowych, ale także – w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Kto może zostać nauczycielem EDB?

Minimalne wymogi, jakie musi spełniać nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa, to ukończenie studiów wyższych co najmniej I stopnia oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego; następnie – ukończenie studiów podyplomowych z możliwości nauczania tego przedmiotu. 

Pierwsza pomoc - szkolenieDodatkowo, nauczyciel EDB – jako, że będzie przedstawiał tematy związane z udzielania pierwszej pomocy – musi mieć ukończone szkolenie, nadające kwalifikacje do ich nauczania. Ogólne wymogi, niezbędne do nauczania EDB weryfikuje dyrektor szkoły, zatrudniającej nauczyciela – przede wszystkim dotyczy to studiów o kierunku zbieżnym bądź innym niż wykładany przedmiot, i to dyrekcja ostatecznie podejmuje decyzję o możliwości podjęcia przez danego pedagoga nauczania treści objętych programem, a więc:

  • zagrożenia środowiskowe,
  • sygnały alarmowe,
  • obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji,
  • stany zagrożenia życia, udzielanie pierwszej pomocy,
  • zakres działania służb ratowniczych oraz obronnych,
  • działania niezbędne podczas pokoju oraz wojny.

Obecna sytuacja geopolityczna, a także położenie naszego kraju sprawiają, że kształtowanie tych umiejętności na jak najwcześniejszym etapie edukacji jest elementem niezbędnym przy obronności państwa. Dlatego też potrzebni są nauczyciele, którzy umiejętnie wdrożą odpowiednie postawy wśród uczniów i zadbają o przyszłość państwa.