Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866672/studia/podyplomowe/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-autyzmem-oraz-zespolem-aspergera-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogEduAsperger

W wielu szkołach zatrudniani są pedagodzy ze specjalizacją do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem czy zespołem Aspergera. A nawet w przedszkolach prowadzone są zajęcia przez pedagogów z takim wykształceniem, aby móc obserwować dzieci i szybko wyłapać zaburzenia, jeśli wystąpią. Gdy jeszcze na etapie żłobka czy przedszkola rozpozna się u dziecka zaburzenia w prawidłowym rozwoju, niektóre z nich mają ogromne szanse na rozwijanie się prawidłowo po wprowadzeniu zmian w metodach edukacji i terapii oraz rehabilitacji. Dlatego tak ważne jest wykrycie jak najwcześniej zmian w zachowaniu dzieci. Taką diagnostyką zajmuje się między innymi pedagog specjalny z kwalifikacjami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ponieważ jest duże zapotrzebowanie na tak wykształcone osoby, warto pomyśleć o zdobyciu tej kwalifikacji zawodowej – jeśli już posiadamy uprawnienia do pracy pedagoga specjalnego, zdobycie ich nie będzie trudne.

Wystarczy zapoznać się z ofertą studiów w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego i wybrać kierunek studiów podyplomowych, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Można zapisać się przykładowo na studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych w Gdańsku, a jeśli nam nie odpowiada miasto lub nie zdążyliśmy dołączyć do grupy, możemy po prostu zapisać się na studia online. Na tej uczelni możliwe jest studiowanie każdego kierunku z oferty przez e-learning. Dzięki temu można zapisać się na studia w dowolnej chwili, bez czekania aż zbierze się grupa chętnych czy też zacznie nowy rok akademicki. Oprócz tego studiując online nie tracimy czasu na dojazdy na uczelnię, a zaoszczędzony czas możemy przeznaczyć na naukę.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego istnieje już od ponad 20 lat i o jej renomie świadczy choćby wydany certyfikat jakości ISO. Można znaleźć tu ogromną liczbę kierunków dla pedagogów, nauczycieli oraz osób, które chciałyby wykonywać taki zawód. Same studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego też można powiedzieć, że są one najlepszym wyborem dla pracowników placówek oświatowych.