Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/677/studia/podyplomowe/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-oligofrenopedagogika-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogOligofrenoped

W wielu przedszkolach i szkołach prowadzone są zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Spora część dzieci uczęszcza do placówek integracyjnych, ale mają one możliwość również uczenia się w placówkach specjalnych przystosowanych do ich potrzeb. Jednakże bez pedagogów i nauczycieli żadna z tych placówek nie mogłaby istnieć.

Pedagogika specjalna podzielona jest na wiele działów. Dlatego też w każdym przedszkolu czy w szkołach potrzebni są pedagogowie z wykształceniem z różnych dziedzin. Bardzo często poszukiwani się oligofrenopedagodzy, którzy zajmują się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. W takich placówkach znajdzie się też miejsce pracy dla osób ze specjalizacją do pracy z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi, czy niedowidzącymi i niewidomymi. Jak można zdobyć kwalifikacje zawodowe pozwalające na pracę z dziećmi i młodzieżą o większych potrzebach edukacyjnych?

Zapisać się można w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych w Krakowie albo po prostu metodą online. Osoby, które już pracują jako pedagog nie mają zbyt wiele czasu na dodatkową naukę, dlatego studia przez Internet wydają się najlepszym rozwiązaniem. Na tego typu studiach poznajemy podstawę programową dla konkretnego zawodu, która ustalana jest przez ministerstwo. Ponadto na tej uczelni studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. A zatem po ich ukończeniu otrzymamy stosowne i uznawane powszechnie za wiarygodne kwalifikacje zawodowe.

Oligofrenopedagog będzie pracował z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową we współpracy z rodzicami, terapeutami czy też nauczycielami przedmiotowymi. Może on sam ustalać i wprowadzać metody nauczania, które pomogą dziecku się rozwijać i wykorzystać jego potencjał. Nauka pod okiem specjalisty nawet w szkole integracyjnej pomoże dziecku się rozwijać w jak najlepszy sposób i podnieść jego sprawność umysłową czy też pomóc w przystosowaniu go do życia w społeczeństwie, a nawet wykonywania pracy zawodowej, o ile będzie to u danego ucznia w przyszłości możliwe.